Seseki hot spring, Japan

Japan, 〒086-1811 Hokkaidō, Menashi-gun, Rausu-chō, Seseki, 羅臼町瀬石
+81 153-87-2162
44.17826, 145.31152[/google_ma]