Nakamiyorionsen Ojika No Yu, Japan

423 Nakamiyori, Nikko, Tochigi Prefecture 321-2803, Japan
+81 288-79-0262
10-20, closed Wednesday